LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Årsmøte Storhamar fotball

Publisert den: 27. april 2020
Skrevet av: storhamar

Til medlemmene i Storhamar fotball                                                                                                               27.04.2020

 

Ny innkalling til årsmøte i Storhamar fotball 2020

Opprinnelig innkalt årsmøte onsdag 25. mars måtte utgå som følge av koronasituasjonen. Idrettsforbundet har gitt klubbene utsatt frist til 15. juni på å gjennomføre årsmøte, og har i den forbindelse gitt anledning til å gjennomføre årsmøter digitalt.

 

Styret innkaller derfor herved på nytt til årsmøte i Storhamar fotball.  Årsmøtet avholdes onsdag 27. mai 2020 kl. 19.30  digitalt via Teams.

 

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg  innen 26.05.20 kl 19.00 via Isonen, ref. lenke her: https://isonen.com/event/ck9gvwo680ma90a67dchnrnxt. Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.

 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må senest 6. mai 2020 sendes styret v/styreleder Nina Stokke Tronsrud på e-post: tronsrud_nina_stokke@hotmail.com. Det ønskes at vedlagte mal brukes.

Saksfremlegg til årsmøte Storhamar fotball 2020

 

 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside, www.storhamarfotball.no, samt sendt ut til medlemmer på e-post. Lenke med pålogging til Teams-møte vil følge sakslisten.

 

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Storhamar fotball i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Storhamar fotball. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

 

For mer informasjon om årsmøte, se beskrivelse i klubbhåndboken under punktet Organisasjon, samt klubbens vedtekter som er vedlegg til klubbhåndboken. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan daglig leder, Arild Johansen, eller styreleder, Nina Stokke Tronsrud, kontaktes.

 

Kontaktinformasjon:

Daglig leder: E-post: arild@storhamarfotball.no  Telefon 975 40 801

Styreleder: E-post: tronsrud_nina_stokke@hotmail.com  Telefon 958 38 250

 

Velkommen til årsmøte!

 

 

Med vennlig hilsen

Styret i Storhamar fotball  

Del dette innlegget

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball