LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Dommeroppsett

Hans Petter setter opp dommere til kampene og dommer melder til HP ved forfall, som igjen setter inn erstatter.
Dette skjer nå i Connect appen (tidligere Rubic appen)

Ring gjerne oppsatt dommer en dag eller to før kamp.
Hvis dommer ikke møter gi HP tilbakemelding!

Spørsmål ang. dommere må rettes til Hans Petter (41336098)

 

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball