LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Dommeroppsett

Dommer må prøve å  skaffe erstatter selv, litt avhengig av hvor tett inn på dommeroppdraget, hvis man ikke klarer dette må det gis beskjed til Hans Petter.

Spørsmål ang. dommere må rettes til Hans Petter (41336098/
hanspetter@storhamarfotball.no) eller Arild (97540801/arild@storhamarfotball.no).

Oppdateres forløpende!

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2021 Storhamar Fotball