LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Kiosk på Prestrud

Ansvarlig for kioskdrift er Arild Johansen tlf. 97540801 (08:00 – 15:30).

Arbeidet som skal utføres er følgende:

  • Salg i kiosken fra 17:00 – 21:00.
  • En fra administrasjon/styret låser opp kiosken kl. 17:00 og gir informasjon.
  • Søppel plukkes på hele baneområdet ved slutten av kioskvakta.
  • Nødvendig utstyr som søppelklype og avfallssekker finnes i vaskerommet nede i klubbhuset.
  • Tomme brusflasker samles inn til kiosken.
  • Klubbkolleksjonen finnes i kiosken til fremvisning og prøving før lagsbestilling.

Se også informasjon om kasseapparatetinstruks for kiosk-dugnad og dugnadslister for kiosken

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball