LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Dugnad

Alle foreldre med barn i Storhamar Fotball plikter å stille opp på klubbens dugnader i forbindelse med cuper og kioskdrift.

I tillegg så finnes det mange andre muligheter til å være med på dugnader for å skaffe penger til lagskassa. Alle dugnader i Storhamar Fotball registreres elektronisk og vises på lagssiden til hvert lag.

Det er foreldrekontakt i hvert lag/årgang som har hovedansvar for å sørge for at dugnader har blitt satt opp med alle deltagere og at de som skal være med på dugnad registrerer seg på dugnaden som de skal være med på. Har du spørsmål til dugnadsregistrering eller det er noe som er feil, send en e-post til dugnad@storhamarfotball.no

Frivillig arbeid gjennom dugnad er en avgjørende ressurs for Storhamar Fotball og er helt nødvendig for at våre medlemmene skal kunne få et godt aktivitetstilbud

Fritak

Fritak for dugnader gis til de som er i støtteapparatet (trener, foreldrekontakt osv), og da kun til dugnader til det laget hvor man har en rolle.

Fotballcuper

Oppgaver: Salg i kiosk, rengjøring, vakt etc. Mer informasjon og oversikt over alle dugnader finner du under dugnader cuper

Kiosk på Prestrud

Kiosken på Prestrud betjenes av dugnadsvakter. Alle årganger rullerer på med kioskvakt. Mer informasjon og instruks med oversikt over dugnadsvakter finner du under Kiosk på Prestrud

Rakedugnad Rasmussen

Vi har en avtale med K.A. Rasmussen hvor vi får disponere fotballbana på feltet til treninger mot at vi vedlikeholder baneområdet. Dugnaden består av raking og samling av løvavfall i april/mai hvert år. Dugnaden utføres årlig av foreldre og spillere til gutt og jentelag 15 og 16 år.

Alle dugnadslister

Her kan du se oversikt over ALLE dugnader som er registrert i Storhamar Fotball

 

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball