LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Turneringsregler EAT MOVE SLEEP CUP

Sist oppdatert: 19.10.2018

Cupen spilles i klassene J/G 7-11 år.
Kampene spilles på 3-5 stk 3èr baner på kunstgress, 8 stk 5èr kunstgressbaner. 3/4 7èr kunstgress- og 2 gressbaner for 7er (ved behov)

Turneringen følger NFF`s kampreglement, der ikke annet er beskrevet.
Ingen begrensning på antall spillere pr lag i turneringen.
Spillerliste leveres i sekretariatet etter siste spilte kamp for premieutdeling.

Påmeldingsavgift

250,- pr 3èr lag
750,- pr 5èr og 7èr lag

Turneringsjury

Turneringens jury består av tre medlemmer fra forskjellige klubber tilknyttet NFF. Disse vil behandle eventuelle tvister:

  1. Hans Petter Nyberg, Storhamar Fotball. Leder

Alle avgjørelser fattet av juryen er endelige og kan ikke ankes

Keeper

5er; Kan ikke sparke eller kaste ballen over midtstreken. Dette gjelder både etter redning og ved målspark.
7er; Kan sparke over midten etter redning, ikke ved målspark.

Spilletid

1x20 minutter uten pause i 3èr klassene
1 x 25 minutter uten pause i 5èr og 7èr klassene.
Alle lag garantert minimum 3 kamper

Ball

Oppsatt hjemmelag holder ball. Hvis behov kan det lånes ball i sekretariatet.

Draktlikhet

Laget som står oppført som bortelag må skifte drakt eller benytte vester. Vester fås lånt i sekretariatet

Fair play

Fair play hilsen før kamp. Fokus på fair play i spillet, medspillere, motspillere, ovenfor dommere og fra sidelinjen!

Avspark

Lag som er ført opp som hjemmelag i programmet tar avspark.

Protest

Ved enhver protest på forhold under kampen skal dommeren underrettes før dommeren forlater banen eller banens område.
Eventuelle protester skal leveres skriftlig av lagleder, senest 60 min. etter at kampen er ferdigspilt I turneringens sekretariat.
- et lag som ønsker et kampresultat kjent ugyldig, må nedlegge protest
Protestgrunnlag kan være
- lag har benyttet spiller som ikke var spilleberettiget
- Grove feil ved dommerens forståelse av regelverket, men ikke feil i dommerens skjønnsutøvelse.

Ved eventuelle protester på alder må det protesterende lag selv utpeke den eller de spillere det protesteres på. Generell protest på hele laget godtas ikke.

Når protesten leveres, skal det betales et gebyr på 500 kroner. Gebyret tilbakebetales dersom protesten tas til følge. Juryens avgjørelse er endelig.

Saksbehandling
Juryen vil søke å innhente forklaring fra de involverte parter og klubbene pålegges å møte for juryen etter innkalling. Dersom de unnlater å møte vil dette bli brukt mot dem ved avgjørelsen av skyldspørsmålet og straffeutmålingen. Juryen kan innhente rapport fra dommerobservatører i de tilfeller dette er aktuelt.

Premiering

Alle deltagere premieres med deltagerpremie fra Bama.

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball