LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Fotballforsikring

Alle spillere som er registrert medlem i Storhamar Fotball og som har betalt medlems-/treningsavgift kommer inn under
Fotball forsikringen gjennon NFF. Dette er en grunnforsikring. Hver enkelt kan selv tegne en utvidet forsikring.
Mer info er å finne i linken under.

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/Skademedlingsskjema og informasjon rundt fotballforsikringsordningen, følg link;
https://forms.if.no/web/webclaims/4a0e805909f54db68fc9ee722b404bd8/no/no/if/Accident?ihs=true&agreement=SP1443117

HVA GJØR JEG VED FOTBALLSKADE?
(egenandelen på kr. 1000,- betales av spilleren selv)

Idrettens Helsesenter er et heleid datterselskap av Norges Fotballforbund

Gjennom Fotballforsikringen har alle fotballspillere tilgang til Idrettens Skadetelefonen

Idrettens Skadetelefon er en del av Idrettens Helsesenter

Skadetelefonen gir deg et godt behandlingstilbud i et kvalitetssikret behandlernettverk.

Ved skade skal du ringe Idrettens Skadetelefon på Ring 987 02033

Fotballforsikringen gir deg tilgang til;

Helsepersonell med spesialkompetanse på fotball- og idrettsmedisin
Bestilling av utredning og behandling
Tilgjengelighet og oppfølging
Utredning innen 24 timer (MR-undersøkelse)
Skadetelefonen er åpen alle dager mellom kl.09.00 og 21.00

Medisinsk ansvarlig: Thor Einar Andersen

For mer informasjon gå inn på Idrettens Helsesenter og Fotballforsikringen

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2021 Storhamar Fotball