LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Fotballforsikring

Fotballforsikringen 2021 gjelder fra 1. mars 2021 til 28. februar 2022.

Alle spillere som er registrert medlem i Storhamar Fotball og som har betalt medlems-/treningsavgift er forsikret gjennom fotballforsikringen i NFF.

Barn (0-13 år) er forsikret gjennom NIFs Barneidrettsforsikring. Barneidrettsforsikringen gjelder til den dagen spilleren fyller 13 år, og er innlemmet i Skadetelefonen. Forsikringsbevis og vilkår kan du lese mer om her.

Spillere over 13 år er forsikret gjennom Klubbforsikring. Forsikringspremien betales av klubben og spillerne må være registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og Kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong. Forsikringsbevis og vilkår kan du lese mer om her.

Det er verdt å merke seg at fotballforsikring gjennom klubb og NFF ikke dekker skade som inntreffer ved deltakelse på arrangement som arrangeres av private aktører. Spillere som deltar der må ha egen forsikring utenom.

Det er mulig å tegne utvidet forsikring. Ta kontakt her for tilbud.

Nyttige lenker:

Hva gjør jeg ved fotballskade

Meld skade

Fotballforsikring.no

 

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball