LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Frist for betaling av trenings- og medlemsavgift for 2017 er 15. september

Publisert den: 31. august 2017
Skrevet av: storhamar

trenings- og medlemsavgift. Ved gjennomgang viser det seg dessverre at det er mange som fortsatt ikke har betalt. Pr. 31. august er det 112 ubetalte forfalte fakturaer for trening- og eller treningsavgift for 2017. Dette utgjør tilsammen kr 159.000,-. For 2016 er det fortsatt 187 ubetalte forfalte fakturaer som utgjør tilsammen kr 143.300,- i restanser. Dette er et alt for høyt tall og klubben har nå startet et målrettet arbeide med å få ned restansene. De som har utestående fakturaer har fått enten e-post eller SMS om dette.

  • Har du ikke betalt medlemsavgift innen 15. september kan du ikke delta på kamper i regi av Storhamar Fotball. Dette gjelder også deltakelse på cuper. Medlemsavgiften dekker blant annet forsikring, og skulle skade oppstå står du helt uten forsikring. Alle kostnader må du da selv dekke. Idrettslaget kan også å bli økonomisk rammet om forsikring ikke er i orden.
  • Har du ikke betalt treningsavgift innen 15. september, vil du ikke kunne delta på treninger inntil treningsavgift er betalt.
Klubben ønsker ikke å sende forfalte fakturer til inkasso, men vi må innføre en konsekvens om medlems- og treningavgift ikke blir betalt. Utøvere som det ikke har blitt betalt enten medlems- og eller treningsavgift for 2017 etter 15. september vil bli markert som "sluttet" i LagetMitt. Konsekvensen av dette er at de ikke får invitasjon til kamp eller trening. De får heller ikke informasjon som sendes ut fra støtteapparatet. Om du ønsker betalingsutsettelse eller ønsker å inngå avtale med oss om betaling, ta kontakt med oss så snart som mulig på medlem@storhamarfotball.no. Til informasjon finnes det støtteordninger i klubben for å få reduksjon av treningsavgiften. Er du ikke lenger medlem av klubben eller har sluttet å spille, ber vi om at du tar kontakt med oss slik at vi får fjernet deg fra vårt medlemsregister. Ved evt. overgang til annen klubb, vil godkjenning bli gjort først når alle økonomiske forhold er i orden. Har du vært aktiv på trening eller kamp, så er du pliktig til å betale. NB: I siste versjon av LagetMitt app'en vises betalinger fra medlemsregisteret, du kan dermed enkelt se hvilke betalinger som er registrert på deg eller ditt barn.]]>

Del dette innlegget

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball