LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Fritidskoordinator på plass

Publisert den: 14. juni 2018
Skrevet av: storhamar

Hanne skal jobbe med å oppsøke og identifisere aktuelle familier med informasjon om hva Storhamar Fotball er og kan tilby. Etablere samarbeid med lag, foreninger og andre kommunale, og fylkeskommunale enheter. Ha ansvaret som arbeidsleder sammen med Storhamar Fotball for personer som skal utføre arbeidstrening i Storhamar. Fritidskoordinatoren er en fulltids drift- og støtterolle for klubbens medlemmer, trenere, samarbeidspartnere og støtteapparat. Hanne treffes på klubbhuset, e-post hanne@storhamarfotball.no eller mobil 988 56 144]]>

Del dette innlegget

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball