LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Hva skjer i klubben vår?

Publisert den: 20. mars 2020
Skrevet av: Hans Petter Nyberg

Kjære medlemmer av Storhamar Fotball.

Det er rare dager for alle, også for fotballklubben vår. Baneanlegget er stengt, ingen
treninger eller kamper pågår. Dette får naturlig nok følger for oss, som for alle andre
idrettslag. Her følger en liten oppdatering på hvordan situasjonen er i Storhamar Fotball
akkurat nå.

Permitteringer
Storhamar Fotball har fem og et halvt årsverk innenfor administrasjon, sport og vedlikehold.
I øyeblikket er det til sammen ett årsverk i drift, fordelt på noen personer. Resten er
dessverre permittert. Klubbens økonomiske bærebjelke har i mange år vært turneringene
våre. Uten disse, med uvurderlig hjelp fra alle medlemmers dugnadsinnsats, hadde vi ikke
hatt økonomi til å drifte fotballklubben med et godt tilbud. Det er inntektene fra
turneringene som har gjort at vi har klart å opparbeide vårt flotte fotballanlegg, og at både
medlems- og treningsavgift kan holdes relativt lave.
Denne våren er det planlagt tre forskjellige turneringer i regi av Storhamar Fotball. Slik det
ser ut nå er det stor fare for at ingen av dem kan gjennomføres, noe som betyr frafall av
viktige inntekter. Hva som skjer på den andre siden av sommeren er det heller ingen som
vet, og Maxiturneringen er den største og viktigste inntektskilden gjennom året.

Vi holder oss klare
Usikkerheten rundt dette er årsaken til at så mange ansatte er blitt permittert. Styret har
jobbet iherdig, og er nødt til å begrense de økonomiske skadene. Samtidig er det viktig at vi
opprettholder et minimum av aktivitet i administrasjonen, slik at vi er operative raskt når
«faren over»-signalet går. Vi har god tro på at klubben kommer seg gjennom dette uten
varige økonomiske mén. For å klare det, er det dessverre nødvendig å gå til det skritt å
permittere ansatte.

Klubben skulle egentlig ha avviklet årsmøte onsdag den 25. mars. Dette er utsatt inntil
videre.

Det er beklagelig at fotballklubben ikke kan gi våre barn og unge det tilbudet alle gjerne
skulle hatt. Dette er tiden der det skulle ha begynt å myldre med aktivitet på Prestrud. Men
slik er det for alle i hele landet, og vi er nødt til å rette oss etter rådene som gis fra
myndighetene. Vi håper vi snart kan se dere på et åpent Prestrud igjen.

Beste hilsen fra
Nina Stokke Tronsrud

Styreleder i Storhamar Fotball

Del dette innlegget

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball