LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Innkalling til årsmøte

Publisert den: 17. februar 2021
Skrevet av: Sindre Østebø Mæland

Styret innkaller herved til årsmøte i Storhamar fotball.  Årsmøtet avholdes onsdag 17. mars 2021 kl. 18. Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Idrettsforbundet har gitt klubbene utsatt frist til 15. juni på å gjennomføre årsmøte, og har i den forbindelse gitt anledning til å gjennomføre årsmøter digitalt.

 

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg  innen 16.03.21 kl 18.00 via Isonen, ref. påmeldingslenke. Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet i forkant, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.

 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må senest 1. mars 2021 sendes styret v/styreleder Nina Stokke Tronsrud på e-post: tronsrud_nina_stokke@hotmail.com. Det ønskes at vedlagte mal brukes: Mal til forslag årsmøte 2021.

 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside, www.storhamarfotball.no, samt sendt ut til medlemmer på e-post. Lenke med pålogging til Teams-møte vil følge sakslisten.

 

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Storhamar fotball i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Storhamar fotball. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

 

For mer informasjon om årsmøte, se beskrivelse i klubbhåndboken under punktet Organisasjon, samt klubbens vedtekter som er vedlegg til klubbhåndboken. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan daglig leder, Arild Johansen, eller styreleder, Nina Stokke Tronsrud, kontaktes.

 

Kontaktinformasjon:

Daglig leder: E-post: arild@storhamarfotball.no  Telefon 975 40 801

Styreleder: E-post: tronsrud_nina_stokke@hotmail.com  Telefon 958 38 250

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Storhamar fotball  

Del dette innlegget

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball