LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Integrering i Storhamar Fotball

Publisert den: 21. april 2017
Skrevet av: storhamar

Fritidskoordinator i Storhamar Fotball - Tore Haraldstad[/caption] ”Jeg gleder meg til å få delta i klubben og i dette spennende arbeidet. Med over 900 medlemmer har Storhamar Fotball en stor betydning. Det er helt sikkert flere som vil være med oss og det vil jeg gjerne bidra til. Fotballklubben har et viktig samfunnsansvar. Vi samarbeider med det offentlige og vårt lokale næringsliv. Alle er med i opplevelsene”, sier Tore. Fritidskoordinatoren er en fulltids drift- og støtterolle for klubbens medlemmer, trenere, samarbeidspartnere og støtteapparat. Arbeidsoppgavene er knyttet til integrering for barn og unge i familier med ulike språk og kulturbakgrunn. Tore treffes på klubbhuset, e-post tore@storhamarfotball.no og mobil 48196180.]]>

Del dette innlegget

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball