LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Integrering

Read this page in your own language. Use the language selector located in the bottom left corner of this page.

Storhamar Fotball for alle

Vi ønsker at barn og unge, uansett bakgrunn og familie-økonomi skal ha like muligheter til å delta i klubbens aktivitetstilbud. Vi jobber derfor med å integrere flere barn og unge med deres familier i felleskapet.

Storhamar Fotball har i samarbeid med Gjensidigestiftelsen og Sparebank 1 Østlandet fått tildelt prosjektmidler for integrering og støtte til familier med behov for bistand fra klubben.

 

Midlene vil bli disponert ut fra gitte prinsipper:

Alle henvendelser vedrørende støtte skal rettes til administrasjonen.

  • Kontaktpersoner er Joakim Tønsager.
  • Policyen er at flest mulig skal få nytte av midlene, slik at vi favner flest mulig.
  • Det er besluttet at inntil 50% av familiens kostnader til f.eks kontigenter, avgifter og utstyr kan dekkes av prosjektmidlene. Resterende 50% innarbeides med f.eks dugnader eller annet arbeid for klubben og fellesskapet, tilpasset den enkelte familie. Det ligger også til grunn prinsipper for hvordan godtgjørelsen skal gis.
  • Alle i klubben oppfordres til å dele informasjon med administrasjonen, når behovet melder seg.
  • Administrasjonen vil omgående følge opp ved å møte den enkelte familie.
  • Det skal ikke gjøres individuelle avtaler, uten at administrasjonen er involvert.

Henvendelser gjøres direkte Joakim@storhamarfotball.no evnt. Mobil 95933390.

Les også artikler i Hamar Arbeiderblad Forenes av fotballenRømte fra to kriger til fotballidyll i Storhamar og Fotball for alle for mer informasjon.

 

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2021 Storhamar Fotball