LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Integrering

 

Storhamar Fotball for alle

Vi ønsker at barn og unge, uansett bakgrunn og familie-økonomi skal ha like muligheter til å delta i klubbens aktivitetstilbud. Vi jobber derfor med å integrere flere barn og unge med deres familier i felleskapet.

Storhamar Fotball har i samarbeid med Gjensidigestiftelsen og Sparebank 1 Østlandet fått tildelt prosjektmidler for integrering og støtte til familier med behov for bistand fra klubben.

 

Midlene vil bli disponert ut fra gitte prinsipper:

Alle henvendelser vedrørende støtte skal rettes til administrasjonen.

  • Kontaktpersoner er Mathias Evang Sveen
  • Policyen er at flest mulig skal få nytte av midlene, slik at vi favner flest mulig.
  • Det er besluttet at inntil 50% av familiens kostnader til f.eks kontingenter, avgifter og utstyr kan dekkes av prosjektmidlene. Resterende 50% innarbeides med f.eks dugnader eller annet arbeid for klubben og fellesskapet, tilpasset den enkelte familie. Det ligger også til grunn prinsipper for hvordan godtgjørelsen skal gis.
  • Alle i klubben oppfordres til å dele informasjon med administrasjonen, når behovet melder seg.
  • Administrasjonen vil omgående følge opp ved å møte den enkelte familie.
  • Det skal ikke gjøres individuelle avtaler, uten at administrasjonen er involvert.

Søknadsskjema Storhamarfondet.

Les også artikler i Hamar Arbeiderblad Forenes av fotballenRømte fra to kriger til fotballidyll i Storhamar og Fotball for alle for mer informasjon.

 

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball