LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

K.O. Bjerklisv. 3, 2316 Hamar

plass til ca 50 stk.

Avstand til Prestrud og matservering: 100 meter

Oline Holtmoensv. 96, 2316 Hamar

plass til ca 50 stk.

Avstand til Prestrud og matservering: 50 meter

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball