LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Fram til jul er alle treninger for vårt damelag i 2. divisjon åpne for spillere som har lyst til å prøve seg på trening hos Storhamar Fotball. Vi har et av fotballkretsens beste tilbud for damespillere. Det er ingen andre klubber i vår region og fotballkrets som har damelag høyere i seriesystemet.

Treningene framover vil finne sted innendørs i vår hall på Prestrud (Sparebankhallen), og det er selvsagt helt uforpliktende å møte opp på treningene.

Første åpne trening er allerede onsdag 24.11. kl. 20.00 i Sparebankhallen som ligger rett bak Prestrudhallen.

Fram til jul legges det opp til 2 treninger i uka:

Onsdager kl. 20:00 – 21:30

Søndager kl. 19:30 – 21:00

Storhamar Fotball ønsker alle velkomne til treninger, ‘gamle’ som ‘nye’!

NB!

Det er viktig at dere som ønsker å trene med Storhamar Fotball melder fra til egen klubb om dette. I tillegg må dere melde fra til oss slik at vi også kan varsle deres egen klubb. Dette er i henhold til lover og regler fra Fotballforbundet og er også avgjørende for at fotballens forsikringsordning skal være gjeldende.

 

Hovedtrener og kontaktperson Storhamar Fotball:

Anders Bredesen

Mobil: 995 78 883

Epost: abredese@bbnett.no

Sportslig leder Marthe Keseraas kan også kontaktes (marthe@storhamarfotball.no / 413 61 986)

 

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball