LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Etter Sommerferien 2019 vil Storhamar Fotball starte opp med sint helt nye akademi, FUTH-Akademiet. Grunnet forsinkelser med hallen og at sentrale personer i administrasjonen  er sykemeldt og skal ut i permisjon så velger vi å utsette oppstarten til etter sommerferien 2019.
FUTH betyr:
Ferdighet
Utvikling
Treningsvilje
Holdninger.
FUTH-Akademiet er et supplement til den ordinære foreldredrevne lagidretten som vi benevner Barnefotballen. FUTH-Akademiet er et tilbud til spillere som ønsker mer fotball enn den ene ukentlige treningen på årgangs-laget som barnefotballen gir dem. Ved påmelding til FUTH-Akademiet kan man velge antall treningsøkter i uken. FUTH Akademi, som er en helårlig aktivitet som følger skoleruta og retter seg inn mot spillerutvikling av spillere fra 9 til 15 år, dvs. årene spillerne går i barneskolen (4-7 trinn) samt (8-10 trinn).
Deltakelse på FUTH-Akademiet krever ikke medlemskap i Storhamar Fotball.
FUTH-Akademiet vil være åpent 4 dager i uken (Mandag-Torsdag). Det er satt et maks antall på 20 stk (gutter og jenter) pr. dag. Oppmøte skjer på klubbhuset fra kl. 14.00 hvor det serveres frukt. Sammen med instruktørene vil det bli gitt en orientering om dagens øvelser som blir vist på storskjerm. Selve fotballøkta i hallen skjer fra 14.30-16.00. Etter endt økt er det avreise for de som bor nært. For de som må hentes vil det være instruktører til stede fram til 16.30.
Pris pr. mnd:

Påmeldingsskjema finner man her HER
PS: Har man alt meldt seg på trenger man ikke bruke det nye påmeldingskjema.
Spørsmål angående FUTH-Akademiet kan sender på E-post til torstein@storhamarfotball.no

Trenerforum Storhamar Fotball ønsker med dette å invitere alle trenere og støtteapparat i klubben til vårt nyetablerte trenerforum. Trenerforumet skal være et samlingsted for:

Vi ønsker å avholde månedlige møter i løpet av fotballsesongen som skal bli en fin arena for å motivere og samle klubbens trenere. Innad i klubben finnes det mye kompetanse som flere kan dra nytte av og det er også fornuftig å hente inspirasjon utenfra. Vi satser etter hvert på å få inn personer med god kompetanse utenfra som kan komme og holde presentasjoner om forskjellige fotballfaglige saker. Første trenerforum vil være den Onsdag 3. Oktober kl. 1930 på klubbhuset. Temaer for første møte vil være: Det vil bli servert enkle forfriskninger.   Vel møtt]]>

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball