LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Vi inviterer til fagkveld mandag 3. juni hos Storhamar Fotball.

Programmet for fagkvelden er:

18.00-18.30 Arbeidsmetodikken på Morgendagens Trener og UEFA B-lisens

Hvordan påvirke aktiviteten - læring og formidling

18.30-18.45 Min øktplan - Trond Berg, deltaker på Morgendagens Trener 2018/2019
19.00-19.30 Praksisøkt med Trond Berg med veiledning i etterkant
19.30-20.00 Relasjonskompetanse – hva er viktig i veiledning av trenere?
20.00-20.30 Eat Move Sleep – hvordan kan vi som trenere påvirke spillerne positivt?

 

UEFA B-lisens er neste steg på trenerstigen etter Grasrottrenerkurset. For å gjøre steget fra Grasrottreneren til UEFA B-lisens enklere, arrangerer NFF Indre Østland trenerkurset «Morgendagens Trener», som forbereder og øver trenerne på hva som venter. Kurset har blitt kjørt fire ganger, og vil ha ny oppstart i 2020.

Trenerveilederkurset arrangeres i 2019 for andre gang i NFF Indre Østland, hvor deltakerne øver på å veilede andre trenere.

Vi ønsker med denne fagkvelden å gi et innblikk i innholdet og arbeidsmetodikken som brukes på UEFA B-lisens, Morgendagens Trener og Trenerveilederkurset for å gjøre flere kjent med dette og vite hva som venter dersom du vurderer å delta på et slikt kurs.

I tillegg ønsker vi å rette fokus mot viktigheten og samspillet mellom kosthold, fysisk aktivitet og søvn, og hvordan vi som trenere kan påvirke spillerne våre i en positiv retning på det området.

Kvelden holdes av Eivind Sollie og Håkon Lihagen som er ansvarlige for disse kursene i NFF Indre Østland. Det blir anledning til å spørre om det du lurer på om disse kursene.

Deltakelse er gratis, og du melder deg på ved å sende en e-post til eivind.sollie@fotball.no. Påmeldingsfrist onsdag 29. mai.

 

Etter Sommerferien 2019 vil Storhamar Fotball starte opp med sint helt nye akademi, FUTH-Akademiet. Grunnet forsinkelser med hallen og at sentrale personer i administrasjonen  er sykemeldt og skal ut i permisjon så velger vi å utsette oppstarten til etter sommerferien 2019.
FUTH betyr:
Ferdighet
Utvikling
Treningsvilje
Holdninger.
FUTH-Akademiet er et supplement til den ordinære foreldredrevne lagidretten som vi benevner Barnefotballen. FUTH-Akademiet er et tilbud til spillere som ønsker mer fotball enn den ene ukentlige treningen på årgangs-laget som barnefotballen gir dem. Ved påmelding til FUTH-Akademiet kan man velge antall treningsøkter i uken. FUTH Akademi, som er en helårlig aktivitet som følger skoleruta og retter seg inn mot spillerutvikling av spillere fra 9 til 15 år, dvs. årene spillerne går i barneskolen (4-7 trinn) samt (8-10 trinn).
Deltakelse på FUTH-Akademiet krever ikke medlemskap i Storhamar Fotball.
FUTH-Akademiet vil være åpent 4 dager i uken (Mandag-Torsdag). Det er satt et maks antall på 20 stk (gutter og jenter) pr. dag. Oppmøte skjer på klubbhuset fra kl. 14.00 hvor det serveres frukt. Sammen med instruktørene vil det bli gitt en orientering om dagens øvelser som blir vist på storskjerm. Selve fotballøkta i hallen skjer fra 14.30-16.00. Etter endt økt er det avreise for de som bor nært. For de som må hentes vil det være instruktører til stede fram til 16.30.
Pris pr. mnd:

Påmeldingsskjema finner man her HER
PS: Har man alt meldt seg på trenger man ikke bruke det nye påmeldingskjema.
Spørsmål angående FUTH-Akademiet kan sender på E-post til torstein@storhamarfotball.no

Trenerforum Storhamar Fotball ønsker med dette å invitere alle trenere og støtteapparat i klubben til vårt nyetablerte trenerforum. Trenerforumet skal være et samlingsted for:

Vi ønsker å avholde månedlige møter i løpet av fotballsesongen som skal bli en fin arena for å motivere og samle klubbens trenere. Innad i klubben finnes det mye kompetanse som flere kan dra nytte av og det er også fornuftig å hente inspirasjon utenfra. Vi satser etter hvert på å få inn personer med god kompetanse utenfra som kan komme og holde presentasjoner om forskjellige fotballfaglige saker. Første trenerforum vil være den Onsdag 3. Oktober kl. 1930 på klubbhuset. Temaer for første møte vil være: Det vil bli servert enkle forfriskninger.   Vel møtt]]>

Fra neste tirsdag 11.09. vil keepertreningene starte opp igjen på Rasmussen.   Gutter og Jenter født 2005-2008 trener på tirsdager fra kl.19:00-20.15 Gutter og Jenter født 2004 og eldre trener på fredager fra kl.18.00-19.15   Disse øktene skal først og fremst være for dem som spiller keeper på treninger og kamper, og har en interesse av keeperposisjonen. På denne måten kan vi sikre oss at de som kommer på keepertreningene har et ønske om å utvikle seg som keeper. Keeperøktene vil være varierte, men vi fokusere mye på generell keeperteknikk, feltarbeid, reaksjon og styrketrening.  ]]>

Hanne skal jobbe med å oppsøke og identifisere aktuelle familier med informasjon om hva Storhamar Fotball er og kan tilby. Etablere samarbeid med lag, foreninger og andre kommunale, og fylkeskommunale enheter. Ha ansvaret som arbeidsleder sammen med Storhamar Fotball for personer som skal utføre arbeidstrening i Storhamar. Fritidskoordinatoren er en fulltids drift- og støtterolle for klubbens medlemmer, trenere, samarbeidspartnere og støtteapparat. Hanne treffes på klubbhuset, e-post hanne@storhamarfotball.no eller mobil 988 56 144]]>

registrere deg.]]>

Vi innkaller derfor til dugnad mandag 4. og tirsdag 5.juni i tidsrommet 17.00 – 21.00 (betyr ikke at man skal stille på alle timer, noen timer en av dagene er supert) Vi har behov for noen flere vinkelslipere og pipenøkkelsett, så de som har anledning til å ta med seg dette gjør det. Vi dekker opp for bladbruken. Meld din interesse hvis du har lyst og anledning til å bidra ???? Epost; hanspetter@storhamarfotball.no]]>

Storhamar Fotball søker etter en Fritidskoordinator. Stillingen gjelder for ett år med mulighet for forlengelse. Storhamar Fotball ønsker å videreføre et prosjekt som skal bidra til at barn og unge får mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter sammen med jevnaldrende, uavhengig av foreldrenes økonomi, bakgrunn og kultur. I dette ligger det også ønske om en mer-gevinst med å inkludere barn og foresatte til disse barna inn i klubben og nærmiljøet. Vedkommende vil også være en koordinator for arbeidstrening som tilbys i klubben. Prosjektet skal skape grunnlag for et systematisk og varig samarbeid mellom frivillige og offentlige instanser samt andre relevante aktører. Storhamar fotball ønsker også å nyttiggjøre seg av sine rundt 60 sponsorbedrifter for å inkludere enda flere brukere til å nå sine mål om arbeid og aktivitet.

Hvem ønsker vi?

Vi i Storhamar Fotball søker: En person med pågangsmot og vilje og gode evner til samarbeid med ansatte og tillitsvalgte i klubben. Vår prosjektmedarbeider skal ha "den ekstra motoren" som må til for å ta i et tak. I tillegg må vedkommende kunne se og utføre oppgaver som må gjøres "der og da" uten å overlate dette til andre.  Vi ønsker en person med egne ideer, med vilje og evne til å gjennomføre oppgavene på en selvstendig måte. Vedkommende må trives å jobbe med mennesker. En vesentlig del av arbeidstiden vil være på ettermiddag/kveld, når treningsfeltet er fullt av barn, ungdom og trenere og foreldregrupper.

Arbeidsoppgaver

Oppsøke og identifisere aktuelle familier med informasjon om hva Storhamar Fotball er og kan tilby. (spill og arbeidstrening). Etablere samarbeid med lag, foreninger og andre kommunale, og fylkeskommunale enheter. Informasjonsarbeid internt og eksternt Utarbeide rutiner og samarbeidsavtaler Rapportering og budsjettering for midler som mottas. Referanse for arbeidssøkende Ha ansvaret som arbeidsleder sammen med Storhamar Fotball for personer som skal utføre arbeidstrening i Storhamar. Trenererfaring vil verdsettes i forhold til mulig oppstart av Fotballfritidsordning. Generelt delta i klubbens drift på en positiv og engasjert måte.

Kvalifikasjoner

Personlige egenskaper vil bli høyt vektlagt: Gode samtale og samarbeidsevner. Pedagogisk tilnærming for å møte folk fra forskjellige kulturer. Motivasjons- og mobiliseringsevne, både i samarbeid med familiene og samarbeidspartnere. Ønsker å tilegne seg ny kunnskap. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, herunder evne til å formidle kunnskap og erfaringer i ulike møter og søknader. Godt humør, handlekraft og stå på vilje er en fordel. Sertifikat klasse B? Stillingen tilbyr 100 % stilling. Gode pensjonsordninger. Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver. Et aktivt og engasjert arbeidsmiljø. Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.  En røykfri arbeidsplass. Nye og trivelige lokaler. Søknadsfrist: 25. mai 2018 Henvendelser angående stillingen rettes til; Arild Johansen, arild@storhamarfotball.no tlf. dagtid; 975 40801]]>

  • Koden er gyldig frem til 1. juni 2018
  • Medlemskap for 2018 i Storhamar Fotball for deltager må være betalt
  • Gå til HIL Tennis sin hjemmeside for online påmelding]]>

  • 18.00-19.00: Teori
  • 19.00-20.00: Praksis
  • 20.00-21.00: Teori
  • Kurset blir holdt av en instruktør fra kretsen. Den praktiske delen vil bli utført med hjelp av Storhamars jenter født 2007. Påmelding: Sendes til torstein@storhamarfotball.no]]>

    Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball