LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Kjøring til bortekamp

 

Godtgjørelse ved kjøring til bortekamper


BARNEFOTBALL. 12 år og yngere.

All kjøring til bortekamper i seriespill kortere enn 5 mil en vei regnes som dugnad og dekkes ikke av klubben.
For kjøring med privatbil over 5 mil en vei dekker Storhamar Fotball kr. 2,- pr. km.
Klubben dekker imidlertid bompenger som kan refunderes ved å fylle ut følgende reiseregning. KJØREREGNING
For spillere som sitter på i bil skal det vippses kr. 50 til sjåfør.

UNGDOMSFOTBALL 13 år.
*All kjøring til bortekamper i seriespill kortere enn 5 mil en vei regnes som dugnad og dekkes ikke av klubben.
For kjøring med privatbil over 5 mil en vei dekker Storhamar Fotball kr. 2,- pr. km.
Klubben dekker imidlertid bompenger som kan refunderes ved å fylle ut følgende reiseregning. KJØREREGNING
For spillere som sitter på i bil skal det vippses kr. 50 til sjåfør.

*Det gis også mulighet til å leie minibuss (dersom laget selv skaffer sjåfør). Klubben dekker ikke godtgjørelse til sjåfør.
Det gis også mulighet til å leie en eller 2 stk 9 setere gjennom klubbens avtale med Autoplan.
Etter ferdig leie av 9 setere og 17 seter minibuss skal de ved tilbakelevering være ferdig fylt opp med diesel. Utlegg for diesel oversendes til post@storhamarfotball.no

Kontaktperson for leie; Auto Plan AS v/Tom Bakken, hamar@autoplan.no, og tlf 91502847

Det innføres en egenandel som innbetales fra hver spiller/spillers foreldre på kr. 50,- pr. tur.

Praktisering for innkreving av egenandel ved leie av Minibuss (17 seter) og 9 setere.
Lagleder er ansvarlig for at ALLE spillere innbetaler egenandel via VIPPS til lagleders VIPPS nr. Lagleder skal innen 2 dager etter avsluttet kjøring overføre innbetalt egenandel til Storhamar Fotball konto 1822 13 88379. (Ikke Vipps)
Innbetalingen merkes med;

Kjøring med (9 seter) eller (Minibuss)
Bortekamp mellom Storhamar…….. og ………
Antall spillere

Sum

 

UNGDOMSFOTBALL FRA 14 ÅR. T.O.M. A-LAGENE

*Kjøring med privatbil:
All kjøring til bortekamper i seriespill kortere enn 5 mil en vei regnes som dugnad og dekkes ikke av klubben.
For kjøring med privatbil over 5 mil en vei dekker Storhamar Fotball kr. 2,- pr. km.
Klubben dekker imidlertid bompenger som kan refunderes ved å fylle ut følgende reiseregning. KJØREREGNING
For spillere som sitter på i bil skal det vippses kr. 50 til sjåfør.

Kjøring med Minibuss (17 seter) eller 9 stere:
*Det gis også mulighet til å leie minibuss (dersom laget selv skaffer sjåfør). Klubben dekker ikke godtgjørelse til sjåfør.
Det gis også mulighet til å leie en eller 2 stk 9 setere gjennom klubbens avtale med Autoplan.
Etter ferdig leie av 9 setere og 17 seter minibuss skal de ved tilbakelevering være ferdig fylt opp med diesel. Utlegg for diesel oversendes til post@storhamarfotball.no

Kontaktperson for leie; Auto Plan AS v/Tom Bakken, hamar@autoplan.no, og tlf 91502847

Det innføres en egenandel som innbetales fra hver spiller/spillers foreldre på kr. 50,- pr. tur.

Praktisering for innkreving av egenandel ved leie av Minibuss (17 seter) og 9 setere.
Lagleder er ansvarlig for at ALLE spillere innbetaler egenandel via VIPPS til lagleders VIPPS nr. Lagleder skal innen 2 dager etter avsluttet kjøring overføre innbetalt egenandel til Storhamar Fotball konto 1822 13 88379. (Ikke Vipps)
Innbetalingen merkes med;

Kjøring med (9 seter) eller (Minibuss)
Bortekamp mellom Storhamar…….. og ………
Antall spillere

Sum

Kjøring med stor buss:
*Det gis også mulighet til å benytte tilbudet gjennom BB-Buss ved avstand til bortelagets arena på mer enn 5 mil en vei.
Kontakt: BB-Buss v/Bjørn Bakkelund tlf. 932 11 934. Mail: post@bb-buss.no

Det innføres en egenandel som SKAL innbetales fra hver spiller/spillers foreldre på kr. 75,-

Praktisering for innkreving av egenandel ved leie av STOR BUSS:
Lagleder er ansvarlig for at ALLE spillere innbetaler egenandel via VIPPS til lagleders VIPPS nr. Lagleder skal senest innen 2 dager etter avsluttet kjøring overføre innbetalt egenandel til Storhamar Fotball konto 1822 13 88379. (Ikke Vipps)
Innbetalingen merkes med;

Kjøring med (A. 9 seter)  (B. Minibuss) eller (C Stor Buss)
Bortekamp mellom Storhamar…….. og ………
Antall spillere

Sum

Dersom innbetaling ikke følges vil det ikke bli gitt anledning til å benytte seg av tilbudet.

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2022 Storhamar Fotball