LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Kjøring til bortekamp

Godtgjørelse ved kjøring til bortekamper


BARNEFOTBALL. 12 år og yngere.

All kjøring til bortekamper i seriespill kortere enn 7 mil en vei regnes som dugnad og dekkes ikke av klubben.
For kjøring med privatbil over 7 mil en vei dekker Storhamar Fotball kr. 2,- pr. km.
Klubben dekker imidlertid bompenger som kan refunderes ved å fylle ut følgende reiseregning. KJØREREGNING
For spillere som sitter på i bil skal det vippses kr. 50 til sjåfør.

UNGDOMSFOTBALL 13 år - 19 år.
All kjøring til bortekamper i seriespill kortere enn 7 mil en vei regnes som dugnad og dekkes ikke av klubben.
For kjøring med privatbil over 7 mil en vei dekker Storhamar Fotball kr. 2,- pr. km.
Klubben dekker imidlertid bompenger som kan refunderes ved å fylle ut følgende reiseregning. KJØREREGNING
For spillere som sitter på i bil skal det vippses kr. 50 til sjåfør.

Avtale med Autofleks:

For bortekamper over 7 mil en vei gis det mulighet til å leie 17-seters minibuss (dersom laget selv skaffer sjåfør med tilstrekkelig utvidet førerkort). Klubben dekker leie av bussen på kr. 2.500 + mva, men dekker ikke godtgjørelse til sjåfør.
Det gis også mulighet til å leie 1 eller 2 stk 9-setere, der klubben dekker leien (kr. 2.000 + mva pr. 9-seter).

9-setere og 17-seter minibuss leveres Autofleks uten oppfylling av diesel (inkludert i leiepris).

Kontaktperson for leie; Autofleks v/Tom Bakken, tom.bakken@autofleks.no, og tlf. 971 51 832

Det innføres en egenandel som innbetales fra hver spiller/spillers foreldre på kr. 50,- pr. tur.

Praktisering for innkreving av egenandel ved leie av Minibuss (17-seter) og 9-setere.
Lagleder er ansvarlig for at ALLE spillere innbetaler egenandel via VIPPS til lagleders VIPPS nr. Lagleder skal innen 2 dager etter avsluttet kjøring overføre innbetalt egenandel til Storhamar Fotball konto 1822 13 88379. (Ikke Vipps)
Innbetalingen merkes med:

Egenandeler for kjøring med 1 eller 2 stk 9-seter eller minibuss
Bortekamp mellom Storhamar …….. og ………
Antall spillere

Sum

 

SENIOR/A-LAG

Kjøring med privatbil:
All kjøring til bortekamper i seriespill kortere enn 7 mil en vei regnes som dugnad og dekkes ikke av klubben.
For kjøring med privatbil over 7 mil en vei dekker Storhamar Fotball kr. 2,- pr. km.
Klubben dekker imidlertid bompenger som kan refunderes ved å fylle ut følgende reiseregning. KJØREREGNING
For spillere som sitter på i bil skal det vippses kr. 50 til sjåfør.

Kjøring med minibuss (17-seter) eller 9-setere eller stor buss:

Klubben presiserer at det fortrinnsvis skal benyttes 17-seter ved kjøring til bortekamper over 7 mil en vei.

Det gis også mulighet til å leie 1 eller 2 stk 9-setere eller 17-seters minibuss (må skaffe sjåfør selv) gjennom klubbens avtale med Autofleks. Leie av 9-setere og 17-seter minibuss er inkludert diesel og bompenger.

Kontaktperson for leie hos Autofleks er Tom Bakken, tom.bakken@autofleks.no, og tlf 91502847.

Kontaktperson for leie av 17-seter minibuss eller stor buss, begge med sjåfør er: BB-Buss v/Bjørn Bakkelund tlf. 932 11 934. Mail: post@bb-buss.no

 

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball