LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Kjøring til bortekamp

All kjøring kortere enn 5 mil en vei regnes som dugnad og dekkes ikke av klubben.
For kjøring over 5 mil en vei dekker Storhamar Fotball kr. 1,- pr. km, samt bompenger.
Dette dekker ikke all kostnad, men bidrar litt for de som kjører med spillere til bortekamper.
I Ungdomsfotballen (9er og 11erlag) gjelder det samme, men i tillegg gis det mulighet til å leie 9 eller 17 seter gjennom klubbens avtale med Autoplan.
Klubben stiller som krav om at minibuss har sikkerhetsbelte på alle sitteplasser.

Laget stiller selv med sjåfør.
Drivstoff fylles opp etter tur og kvittering leveres til kontoret for tilbakebetaling

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball