LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Anlegg og utstyr

How Can We Help?

Anlegg og utstyr

« TILBAKE

Storhamar Fotball disponerer tomtearealet som tilhører Prestrud Fotballpark som er festet av Hamar Kommune for en mindre pengesum. Selve anlegget med baner, friområder mv. eies av Storhamar Fotball og driftes/vedlikeholdes av klubben. Det samme med klubbhuset som Storhamar Fotball eier alene etter å ha kjøpt dette av Storhamar Idrettslag ved hovedlaget i 2010. I tillegg har Storhamar Fotball driftsansvar for Rasmussenbanen og ballbingen bak Prestrudhallen.

Storhamar Fotball eier driftsutstyr som traktor, bil, anleggsutstyr mv. som brukes i driften av anleggene. Klubbens utstyr skal ikke lånes ut til private formål med unntak av at klubbhuset leies ut til private selskap mv.

Daglig leder har det daglige ansvar for drift av overnevnte anlegg.

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball