LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Ansatte

How Can We Help?

« TILBAKE

Storhamar Fotball har pr. dato 8 ansatte. 4 fast ansatte i administrasjonen og 4 deltidsansatte/ansatte på timer. Klubbens daglige leder er Arild Johansen. De faste ansatte har en stillingsinstruks, ansvarsfordeling og rollebeskrivelse fra styret (daglig leder) og fra daglig leder (de andre ansatte).

Arild Johansen, mobil 975 40 801, mail arild@storhamarfotball.no Daglig leder.

Hans Petter Nyberg, mobil 413 36 098, mail hanspetter@storhamarfotball.no Klubbkoordinator.

Tin Aung Lai Thang, mobil 940 51 933. Vaktmester

Torstein Jacobsen, mobil 971 93 027. Sportslig ansvarlig

Joakim Tønsager, mobil, 959 33 390, mail joakim@storhamarfotball.no.  Kontoransatt.