LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Arbeidsgiveransvar

How Can We Help?

Arbeidsgiveransvar

« TILBAKE

Storhamar Fotball har pr. utgangen av 2015 arbeidsgiveransvar for tre faste ansatte og i tillegg tidsbestemte engasjerte. Styret gjennom styreleder har det daglige ansvar for daglig leder. Daglig leder har det daglige arbeidsgiveransvar for de resterende ansatte.

Storhamar Fotball er ikke tilsluttet noen arbeidsgiverforening, men klubben følger gitt tariffavtale for sine ansatte. Storhamar Fotball har opprettet egne arbeidsavtaler og arbeidsinstruks for sine ansatte.

Daglig leder har det daglige personalansvar for klubbens faste og midlertidige ansatte. Klubben bør beskrive

Alle som har påtatt seg tillitsverv i klubben, må være medlemmer av klubben.

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball