LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Årsmøtet

How Can We Help?

Årsmøtet

« TILBAKE

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og skal være avholdt innen 31. mars hvert. Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i klubbens vedtekter. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles.

For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha fylt 15 år, vært medlem i klubben i minst én måned og ikke skylde Storhamar Fotball kontingent (jfr. vedtektene). Ansatte har ikke stemmerett ved årsmøtet.

Innkalling til årsmøtet annonseres via mail og på klubbens hjemmeside.

Årsmøtet legger grunnlaget for klubbens virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva klubben skal gjøre, og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet. Protokollen fra årsmøtet legges ut på klubbens hjemmeside.

Mal for innkalling årsmøte: se vedlegg til denne klubbhåndbok

Mal for referat årsmøte : se vedlegg til denne klubbhåndbok

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball