LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Barne- og ungdomsidrett

How Can We Help?

Barne- og ungdomsidrett

« TILBAKE

Storhamar Fotball vil legge til rette for barne- og ungdomsidrett gjennom:

-Gode anlegg

-Godt klubbmiljø

-Gode trenere som er godt skolert/kurset

-Godt foreldresamarbeid

-Overkommelig pris på medlemskap og treningsavgift

-Gjennom våre verdier: Respekt – Glede – Inkluderende gjøre Storhamar Fotball til en attraktiv klubb å søke seg til.


«Så mange som mulig, så lenge som mulig, så god som mulig»

 

Barneidrett

Alle som har ansvar for barn eller er trenere for barn, skal kjenne til idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett. All aktivitet for barn skal legges opp slik at klubben følger intensjonene i retningslinjene og bestemmelsene. Det innebærer at

  • aktiviteten skjer på barnas premisser
  • barna har det trygt
  • barna har venner og trives
  • barna opplever mestring
  • barna får påvirke egen aktivitet
  • barna kan velge om og hvor mye de vil konkurrere


Les mer
Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett

 

Ungdomsidrett

Alle som er trenere for ungdom i klubben, skal kjenne til retningslinjene for ungdomsidrett. Klubben og trenerne skal sørge for

  • at ungdom kan bli så gode som de selv vil
  • å legge til rette både for dem som vil konkurrere, og dem som ikke ønsker å konkurrere
  • at ungdom får være med på å bestemme over egen aktivitet
  • at ungdom får bidra med det de kan
  • at ungdom får utdanning eller kurs for å utvikle seg
  • at treningsavgiften er overkommelig for ungdom


Les mer
Retningslinjer for ungdomsidrett fra Norges Idrettsforbund

Funksjonshemmede
Storhamar Fotball har pr. dato ikke konkrete tilbud til funksjonshemmede, men har lånt ut sitt anlegg til døvefotball og har et klubbhus tilrettelagt for bevegelseshemmede. I tillegg er en av våre ansatte bevegelseshemmet.

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball