LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Bilgodtgjørelse / reiseregning

How Can We Help?

Bilgodtgjørelse / reiseregning

« TILBAKE

Trenere, lagledere, styremedlemmer eller andre som har avtale om å få dekket utgifter til kjøring i forbindelse med oppgaver utført for klubben, plikter å levere godkjente bilgodtgjørelsesskjema før godtgjørelsen utbetales. Klubbens standard skjema for kjøregodtgjørelse eller standard reiseregning skal benyttes. Skjemaene skal attesteres og det godtgjøres kun innenfor de rammer som er bevilget til det enkelte formål.

Refusjon

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball