LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Bruk av bankkonto

How Can We Help?

Bruk av bankkonto

« TILBAKE

Iht. NIFs lov § 2-11(7) skal bankkonti disponeres av to personer i fellesskap, daglig leder og treningskoordinator.

Storhamar Fotball sine bankkontoer administreres av tre personer som har innsyn og kontroll på kontoene til klubben. Kontoene disponeres av daglig leder og trenerkoordinator, regnskapsfører har innsynsrett på kontoene.
Ved utbetalinger skal regnskapsbilaget alltid signeres av mottaker.

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball