LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

« TILBAKE

Iht. NIFs lov § 2-11(7) skal bankkonti disponeres av to personer i fellesskap, daglig leder og treningskoordinator.

Storhamar Fotball sine bankkontoer administreres av tre personer som har innsyn og kontroll på kontoene til klubben. Kontoene disponeres av daglig leder og trenerkoordinator, regnskapsfører har innsynsrett på kontoene.
Ved utbetalinger skal regnskapsbilaget alltid signeres av mottaker.

Siste oppdatert: mars 12, 2019
Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2019 Storhamar Fotball