LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Hovedmålet til Storhamar Fotball «å aktivisere barn og unge i vårt distrikt gjennom glede, respekt og inkludering» Gjennom dette ha gode anlegg, gode trenere og sunn god drift som gir grunnlag for langsiktig satsing.

Delmål:

-Gode anlegg

-Gode trenere med høy grad av etisk standard

-Spillerutvikling

-Trenerutvikling

-Sunn og god økonomi

Hovedmålet definerer mer presist hva det er klubben skal oppnå og bli til i forhold til omgivelsene. Det er et overordnet mål som strekker seg inn i fremtiden. Hovedmålet blir konkretisert ved hjelp av ulike delmål – og innenfor hvilke innsatsområder man ønsker å oppnå målene.

Storhamar Fotball sin virksomhetsidé:

«Den ledende breddeklubb i vårt distrikt»

Det er denne ideen klubben vår i all hovedsak skal arbeide med. Virksomhetsideen definerer hva som er det spesielle eller unike med vår klubb og den aktiviteten vi har valgt. Den forteller hva vi tilbyr som gjør at folk foretrekker oss i stedet for andre klubber.

Visjonen, verdiene og virksomhetsideen er rettledende for alle medlemmer, tillitsvalgte, trenere og støtteapparatet. Dette er utgangspunktet for det vi skal skape sammen, hvordan vi skal fremstå, og hva vi skal drive på med og ha fokus på av oppgaver.

Storhamar Fotball sin visjon:

«Så mange som mulig, så lenge som mulig, så god som mulig»

Dette er drømmen vår og et bilde av den fremtiden vi ønsker for klubben. Visjonen forteller hvorfor folk er med og gjør en innsats for akkurat vår klubb. Den sier hva vi skal strekke oss etter og skape sammen. For at visjonen skal kunne omsettes til handling, kreves det god kommunikasjon. Klubben kan beskrive visjonen på flere måter, slik at den lettere kan forstås av alle, og slik at alle kan se hvordan de kan bidra for å nå drømmen.

Storhamar Fotball baserer sin aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett:
Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
Klubben vår drives etter idrettens organisasjonsverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

Ut fra fellesverdiene i norsk idrett, har Storhamar Fotball tydeliggjort hva som skal prege oss og klubben vår. Verdiene beskriver hvordan vi er og hvordan vi vil bli.

Storhamar Fotball sine verdier:

Glede

Inkluderende

Respekt

Verdiene skal hjelpe oss til

Stiftet 20.mars 1935
Storhamar Arbeider Idrettslag ble stiftet med bakgrunn i at Hamar by allerede hadde to idrettslag, Hamarkameratene med tilhold øst i byen, med en stor del jernbanefolk som medlemmer. Hamar Idrettslag i sentrum av Hamar med «overklassen» som medlemmer, men ingen tilbud for Hamar Vest. Dette sammen med et ønske om å ha en aktivitet å holde på med på sommeren.

De første styremedlemmene var;
- Kristin Nilsen
- Sverre Martinsen
- Peder Kristiansen
- Jørgen Rikardsen
- Sigurd Håkensen

I 2000 ble Storhamar Idrettslag organisert som et allianseidrettslag hvor hver enkel idrett ble selvstendig

 

Andre idretter og når de startet opp

Anlegg

Bragder

Dette er Storhamar Fotball sin klubbhåndbok. Klubbhåndboken skal gi svar på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt. Den skal også sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres i klubben.

Klubbhåndboken er utarbeidet av styret med hjelp av klubbens medlemmer. Håndboken skal fungere som et oppslagsverk i det daglige for klubbens medlemmer, trenere, oppmenn, støtteapparat for øvrig og klubbens administrasjon – slik at disse kan finne ut hva som gjelder internt i klubben og få svar på sine spørsmål.

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2020 Storhamar Fotball