LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Planen for klubbens rekruttering av nye spillere til de yngste årgangene har som mål å opprettholde god rekruttering og mottak av nye spillere og foreldre på en god måte.

Ansvarlige; Sportslig leder og klubbkoordinator.

Barn blir rekruttert fra lokale barnehager og skoler/SFO:
Prestrud, Storhamar og Grevløkka skole.
Blåveisen, Vestenga, Furuberget, Hol, Martodden, Ajer og Prestrud barnehager.

Miniligaen starter opp i midten av april, litt avhengig av hvordan påsken faller. 3-4 uker før oppstartdato henger vi opp plakater i/ved disse lokalene med invitasjon, roll-up på lokalbutikkene, Instagram samt vår egen hjemmeside med link til Facebook.

Miniligaen er åpen for både jenter og gutter i alderen 5-7 år, 1 time hver første onsdag etter påsken fra april til september (følger skoleruta).
Alle trener samtidig og på samme område. For 5 åringene er dette et gratis tilbud.

Alle deltagerne får hver sin ball på første trening. Daglig leder, sportslig leder, klubbkoordinator og noen fra styret tar imot alle de gamle og nye barna. En informasjonsflyer blir delt ut ved første gangs oppmøte. Den yngste årgangen får instruktører som Storhamar Fotball stiller, dette er jenter og gutter fra eldre lag i klubben, og de foreldrestyrte lagene tar imot «sine» barn i årsklassen. Foreldrene til de gamle hakes av på liste fra i fjor, mens de nye fyller ut et eget kontaktinformasjonsskjema.

I løpet av våren holdes et informasjonsmøte for foreldrene. De eldste, som starter med seriespill, er blitt dannet som foreldrestyrt årgang, hvor en trener og en lagleder «styrer» hvert sitt fargelag, og hvor hele årgangen trener sammen.

Alle får være med uansett bakgrunn eller hudfarge. Storhamar Fotball sitt Storhamar Fond kan bistå ved økonomiske utfordringer, økonomi skal ikke være en hindring for å delta. (Storhamar Fotball har ikke eget tilbud for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Men naboklubben Ham Kam har dette tilbudet).
1 time i uka, kamptilbud til 6 åringene med 2-4 samlinger vår og høst, i forbindelse med innføring av 3èr fotball, 7 åringene med en kamp i uka 5èr fotball.

Avsluttes med en Miniliga Cup hvor andre lag fra andre klubber blir invitert til en gratis cup siste lørdag i september. Foreldremøte på høsten for de årgangene som skal danne som lag og bli foreldrestyrt.

o Utstyr
▪ Vi holder drakt. Spillerne låner.
▪ Spilleren holder shorts/strømper/leggskinn/fotballsko

Aktivitet - Treninger – Kamper - Turneringer

o Penger
▪ medlemskontigent/treningsavgift  - Storhamar Fondet ved behov.
▪ turneringer

o Deltagelse (foreldre)
▪ Dugnad
▪ Trener/lagleder/foreldrekontakt/foreldremøter

Dommeransvarlig; Hans Petter Nyberg, epost hanspetter@storhamarfotball.no – mobil 41336098

Dommerkontakt klubbdommere; Kader Kassoul – mobil 94140954

Klubbdommere;
Rekruttering til klubbdommerkurs skjer i mars/april hvert år, rett i forkant av oppstart vårsesong. Alle medlemmer for tilbud om dette og årgangen som fyller 13 år dette året skal gjennomføre kurset. Klubbdommerkurs arrangeres første uka etter påske med ekstern kursholder fra kretsen. Klubbdommere får utdelt;
- regelhefte
- dommerfløyte
- klubbdommerdrakt

Alle klubbdommere skal minst ha veileder i sin første kamp, aller helst en gang eller to igjennom sesongen, enten under EMS turneringen i mai eller i sine første seriekamper hvis dette ikke passer. Veileder skal trygge dommeren og gi denne tilbakemelding på følgende;
- Fløytebruk og tegn, klart og tydelig?
- hvordan var kommunikasjonen med lagledere
- hvordan var kommunikasjonen med spillerne på banen
- hvordan var plasseringen(bevegelsesmønsteret på banen)

Dommerkontakt følger opp klubbdommerne under sesong, fordeler kamper og holder dialogen med hver enkelt. Klubbdommere får tilbud om å dømme seriekamper for 3er, 5er, 7er. De «eldre» klubbdommerne får også tilbud om å dømme 9er (for 12 åringer).

Målet er å rekruttere ca 25 nye klubbdommere hvert år.

De klubbdommerne som fyller 16 år, samt spillere i klubben, får i starten av året tilbud om rekruttdommerkurs, avhengig av når kretsen arrangerer kurs. Dialogen med de aktuelle starter høsten i forkant. Vi prøver å være spesielt oppmerksomme på de spillerne som slutter med aktiv fotball.

De som gjennomfører dette kurset og som ønsker å gå videre til dømming får et fullt dommerantrekk fra Storhamar Fotball.
Krav til dommeren er at denne stiller opp på Storhamar Fotballs egne turneringer hvor det er aktuelt.
Alle rekruttdommerne blir videre fulgt opp av dommeransvarlig i kretsen.

Målet er å rekruttere 3-6 nye rekruttdommere hvert år.

Dommerkontakt inviterer til sesongavslutning for alle klubbens dommere etter endt sesong.

HPN

Storhamar Fotball deler hvert år ut FUTH-prisen til en eller flere personer i klubben.

Storhamar Fotball disponerer tomtearealet som tilhører Prestrud Fotballpark som er festet av Hamar Kommune for en mindre pengesum. Selve anlegget med baner, friområder mv. eies av Storhamar Fotball og driftes/vedlikeholdes av klubben. Det samme med klubbhuset som Storhamar Fotball eie