LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

All kjøring kortere enn 5 mil en vei regnes som dugnad og dekkes ikke av klubben. For kjøring over 5 mil en vei dekker Storhamar Fotball kr. 1,- pr. km. Dette dekker ikke all kostnad, men bidrar litt for de som kjører med spillere til bortekamper.

I vedlegget (opp og til høyre) finner du et utleggsbilag som bl.a. brukes ved kjøring på bortekamper.

 

For nier og elleverlag med lengre avstand enn 5 mil en vei gis det rom for leie av minibuss. Klubben stiller som krav om at minibuss har sikkerhetsbelte på alle sitteplasser.


Trafikksikkerhet i forbindelse med bortekamper/kjøring til turneringer:

Disse reglene gås gjennom nøye og repeteres.

Storhamar Fotball har i 2018 syv små og store turneringer i klubbens regi. Den største turneringen er Maxiturneringen som i 2017 hadde 347 antall deltagende lag som involverte ca. 3 000 spillere.

Se www.storhamarfotball.no

Aktivitetsplan og terminliste ligger oppdatert på klubbens hjemmeside, se www.storhamarfotball.no

Storhamar Fotball vil legge til rette for barne- og ungdomsidrett gjennom:

-Gode anlegg

-Godt klubbmiljø

-Gode trenere som er godt skolert/kurset

-Godt foreldresamarbeid

-Overkommelig pris på medlemskap og treningsavgift

-Gjennom våre verdier: Respekt – Glede – Inkluderende gjøre Storhamar Fotball til en attraktiv klubb å søke seg til.


«Så mange som mulig, så lenge som mulig, så god som mulig»

 

Barneidrett

Alle som har ansvar for barn eller er trenere for barn, skal kjenne til idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett. All aktivitet for barn skal legges opp slik at klubben følger intensjonene i retningslinjene og bestemmelsene. Det innebærer at


Les mer
Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett

 

Ungdomsidrett

Alle som er trenere for ungdom i klubben, skal kjenne til retningslinjene for ungdomsidrett. Klubben og trenerne skal sørge for


Les mer
Retningslinjer for ungdomsidrett fra Norges Idrettsforbund

Funksjonshemmede
Storhamar Fotball har pr. dato ikke konkrete tilbud til funksjonshemmede, men har lånt ut sitt anlegg til døvefotball og har et klubbhus tilrettelagt for bevegelseshemmede. I tillegg er en av våre ansatte bevegelseshemmet.

Storhamar Fotball har alt fra miniliga til senior dame og herre. I 2015 etablerte klubben en aktivitetspark. Vårt anlegg brukes mye i vår organiserte arbeid, men brukes også mye av skolene i området og mye ellers av uorganisert aktivitet.

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball