LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Oppgaver

Kampvertens oppgaver

For kampvert i koronasesong, se vår side om koronaregler.

Klubben er avhengig av dommere for å kunne delta i seriespill og ønsket konkurranseaktivitet. Dommerne har ansvar for å sikre en god gjennomføring av kamper/konkurranser.

Dommerne bør være kjent med

Laglederen er lagets/treningsgruppas administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt laget/treningsgruppa. Laglederen skal overlate alt det sportslige til treneren/trenerne som har ansvar for organisering av treninger, lagoppsett til kamper/stevner, gjennomføring av kamper osv.


Oppmenn/lagledere bør være kjent med

Oppgaver

Hovedtreneren har et overordnet ansvar for all sportslig aktivitet som skjer i klubben. Hovedtreneren skal følge klubbens sportslige plan og arbeide for å realisere klubbens sportslige målsettinger. Vedkommende skal følge opp alle trenere og all treningsaktivitet i klubben/gruppen og sikre at aktiviteten skjer i tråd med det klubben har bestemt.

 

Oppgaver

Trenerne har ansvar for å sikre at medlemmene som deltar i klubbens aktiviteter, får et godt tilbud og ivaretas på en god måte. Som trener er man en representant for klubben. Trenerne bør derfor være kjent med

Oppgaver

Det kan være flere trenere på et lag, men da skal en av dem være hovedansvarlig.

Foreldre bør være kjent med

Storhamar Fotball har Fotballforbundet sine foreldrevettregler som sine kjøreregler for foresatte i klubben:

-Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.

-Støtt opp om klubbens arbeid – ta gjerne på deg verv i klubben eller i laget (vi er avhengig av det)

-Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.

-Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.

-Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.

-Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.

-Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!

-Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!

Utøver i Storhamar Fotball skal være kjent med

Storhamar Fotball ønsker å være en «Fair Play» klubb, jfr. retningslinjer fra Fotballforbundet:

-Vis respekt for treneren, dommeren og spillets regler

-Vis respekt for laget og lagkameratene dine

-Vis respekt for dine motspillere

-Møt presis til trening, kamper eller andre avtaler

-Ikke vær med på mobbing, rasisme eller annen dårlig oppførsel – og at du som utøver bidrar positivt til et godt miljø i ditt lag og din klubb.

-Bidra til at alle trives og har det gøy med fotballen

-Tap og vinn med samme sinn

I kapitlene under vil Storhamar Fotball beskrive det hver enkelt målgruppe trenger å vite. Her tenker vi på utøver, foreldre, dommere, trenere og oppmenn/lagledere. Følgende:

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball