LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Dugnad og frivillig arbeid

How Can We Help?

Dugnad og frivillig arbeid

« TILBAKE

I norsk idrett er det ikke lov å tvinge noen til å delta på dugnad. Storhamar Fotball oppfordrer medlemmer og foreldre om å stille opp på dugnad, men deltakelsen må være basert på frivillighet. Storhamar Fotball kan differensiere kontingent og treningsavgift ift. deltagelse på dugnad for klubbens medlemmer.

Storhamar Fotball har i hovedsak dugnad ved kiosk i klubbhuset, arrangement/cuper og noe ift. vedlikehold av baner og anlegg. De enkelte lag har også dugnader til inntekt for egne grupper for å redusere egenandel ved deltagelse eksterne turneringer mv.

Dugnad er frivillig, men klubben er avhengig av dugnadsinnsats for å holde kostnader på et akseptabelt nivå – slik at klubben kan bruke mest mulig av sine ressurser til gode treningsforhold for klubbens medlemmer!

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball