LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Forelder / foresatt

How Can We Help?

Forelder / foresatt

« TILBAKE

Foreldre bør være kjent med

  • hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
  • aktivitetstilbudet
  • medlemskap
  • forsikringer
  • politiattest
  • dugnad: Retningslinjer dugnader Mai 2020
  • klubbens retningslinjer og forventninger til foreldrene

Storhamar Fotball har Fotballforbundet sine foreldrevettregler som sine kjøreregler for foresatte i klubben:

-Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.

-Støtt opp om klubbens arbeid – ta gjerne på deg verv i klubben eller i laget (vi er avhengig av det)

-Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.

-Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.

-Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.

-Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.

-Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!

-Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball