LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Hovedmål

How Can We Help?

Hovedmål

« TILBAKE

Hovedmål

Storhamar fotball skal være den ledende breddeklubben i vårt distrikt.

For å oppnå hovedmålet og visjonen har klubben pekt ut 3 innsatsområder som vil få prioritet i perioden. Samtidig vil det være et kontinuerlig fokus som ligger i bunn for all aktivitet som gjennomføres, og det er definert mål innenfor klubbens kjerneområder.

  1. Styrke felles klubbfølelse/klubbtilhørigheten – «Klubben som sjef»
  2. Sikre den gode starten
  3. Ta samfunnsansvar - øke klubbens betydning i lokalmiljøet
Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball