LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Hovedmål

« TILBAKE

Hovedmålet til Storhamar Fotball «å aktivisere barn og unge i vårt distrikt gjennom glede, respekt og inkludering» Gjennom dette ha gode anlegg, gode trenere og sunn god drift som gir grunnlag for langsiktig satsing.

Delmål:

-Gode anlegg

-Gode trenere med høy grad av etisk standard

-Spillerutvikling

-Trenerutvikling

-Sunn og god økonomi

Hovedmålet definerer mer presist hva det er klubben skal oppnå og bli til i forhold til omgivelsene. Det er et overordnet mål som strekker seg inn i fremtiden. Hovedmålet blir konkretisert ved hjelp av ulike delmål – og innenfor hvilke innsatsområder man ønsker å oppnå målene.

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2021 Storhamar Fotball