LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

« TILBAKE

Innkreving skal alltid gjøres til Storhamar Fotballs bankkonti, fortrinnsvis hovedkontoen. (Unntak dersom daglig leder har gitt beskjed om annen konto til spesielle formål.)

Det skal aldri brukes private bankkonti tilhørende styremedlemmer, lagledere mv.

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2020 Storhamar Fotball