LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Innledning

How Can We Help?

Innledning

« TILBAKE

Dette er Storhamar Fotball sin klubbhåndbok. Klubbhåndboken skal gi svar på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt. Den skal også sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres i klubben.

Klubbhåndboken er utarbeidet av styret med hjelp av klubbens medlemmer. Håndboken skal fungere som et oppslagsverk i det daglige for klubbens medlemmer, trenere, oppmenn, støtteapparat for øvrig og klubbens administrasjon – slik at disse kan finne ut hva som gjelder internt i klubben og få svar på sine spørsmål.

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball