LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

« TILBAKE

Klubben og medlemmene er omfattet av idrettens bestemmelser om doping. Storhamar Fotball tar aktivt avstand fra all bruk av dopingmidler.

Storhamar Fotball er registrert medlem av «Rent idrettslag». (reg. nr StocQFu1)
Se www.rentidrettslag.no

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2020 Storhamar Fotball