LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Klubbinformasjon

How Can We Help?

Klubbinformasjon

« TILBAKE

Klubbnavn: Storhamar Fotball
Stiftet: 1. april 1935
Idrett: Fotball
Postadresse: K. O. Bjerklis veg 9, 2316 Hamar
E-postadresse: post@storhamarfotball.no
Internettadresse: www.storhamarfotball.no
Organisasjonsnummer: 983 800 351
Bankforbindelse: Sparebanken Hedmark, Sparebank 1
Bankkonto: 1822 13 88379
Medlem av: Norges idrettsforbund
Tilknyttet: Norges Fotballforbund, Indre Østland Fotballkrets

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball