LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Kommunikasjon

How Can We Help?

Kommunikasjon

« TILBAKE

For at Storhamar Fotball skal bli så god som mulig, er klubben avhengig av god kommunikasjon med alle medlemmene og andre som klubben har en relasjon til. Storhamar Fotball forsøker å lage egen hjemmeside best mulig og dette er en løpende prosess. Både til egne medlemmer og gjester under turneringer, samarbeidspartnere mv. Se www.storhamarfotball.no

Vår hjemmeside inneholder informasjon om aktiviteter, daglig ledelse, styre, lag, anlegg mv. og det finnes god informasjon om kontaktpunkter i klubben.

Klubben har definert hvem som uttaler seg i saker som har media sin interesse og klubben ønsker å ha et proaktivt forhold til media og å markedsføre den gode jobben som gjøres i nærmiljøet.

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball