LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Kurs og utdanning

How Can We Help?

Kurs og utdanning

« TILBAKE

Storhamar Fotball arrangerer egne dommerkurs og kurs/møter for utvikling av egne trenere. I hovedsak benytter klubben seg av Indre Østland Fotballkrets sitt kurstilbud. Det være seg:

  • Trenerkurs
  • Lederkurs
  • Dommerkurs (rekrutt og kretsdommere)
  • Fair Play
  • mv

Storhamar Fotball kan også tilby andre kurs ved behov for ansatte, styret, trenere, lagledere mv.

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball