LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Lagskasse

How Can We Help?

« TILBAKE

Lagskasse for håndtering av kontanter kan være praktisk i enkelte tilfeller. Det er ikke lov med private bankkonti til lagskasse, kun klubbens bankkonti skal benyttes.

Det anbefales minst mulig kontanthåndtering. Betaling til og fra lagskasser skjer via bank.