LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Mandat sportslig ledelse

How Can We Help?

Mandat sportslig ledelse

« TILBAKE
 • Overordnet ansvarlig for klubbens sportslige tilbud
 • Sørge for sportslig drift i den retningen og med de verdier klubben har valgt
 • Tett dialog med styret og aktuelle komiteer om den sportslige utviklingen.
 • Rekruttering av trenere
 • Planlegging av budsjett med økonomiansvarlig i styret og Daglig leder i IF.
 • Sørge for at alle trenere i ungdoms- og senior fotball har kontrakt og er godt satt inn i sin rolle.
 • Oppdatere årshjul og følge opp gjennomføringen av årshjulet.
 • Sportslig leder sammen med sportslig utvalg utgjør sportslig ledelse i klubben.
 • Opplyse og inkludere sportslig utvalg i den kontinuerlige utviklingen og oppfølgingen av sportsplan og klubbhåndboken
 • Sørge for sportslig drift i barne-, ungdoms- og seniorfotballen i den retningen og med de verdier klubben har valgt
 • Ansvar for drift og faglig innhold i FUTH, fotballakademi.
Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball