LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Økonomisk

How Can We Help?

Økonomisk

« TILBAKE

NIFs basislovnorm sier følgende: «For avdelinger og gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse. Dette innebærer blant annet at det bare er lagets styre (hovedstyre der laget har grupper/ avdelinger med egne styrer) som kan foreta ansettelser og inngå sponsorkontrakter».
Hovedstyret delegerer fullmakt til daglig leder gjennom budsjettet, eller gjennom enkeltsaker som styrebehandles. Daglig leder kan delegere videre til avdelingene i enkelte tilfeller.

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball