LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Økonomiske prinsipp

How Can We Help?

« TILBAKE

Den overordnede økonomistrategi er at drift og investeringer skal være selvfinansiert gjennom inntektsbringende tiltak og egenandeler.