LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

« TILBAKE

Den overordnede økonomistrategi er at drift og investeringer skal være selvfinansiert gjennom inntektsbringende tiltak og egenandeler.

Siste oppdatert: mars 12, 2019
Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2019 Storhamar Fotball