LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

« TILBAKE

Den overordnede økonomistrategi er at drift og investeringer skal være selvfinansiert gjennom inntektsbringende tiltak og egenandeler.

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2020 Storhamar Fotball