LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Økonomistyring og kontanthåndtering

How Can We Help?

Økonomistyring og kontanthåndtering

« TILBAKE

Gode interne rutiner for økonomistyring og etablerte kontrollrutiner er viktige for en sunn økonomi i Storhamar Fotball. Styret har det overordnede ansvaret for økonomien og daglig leder er utøvende i å ivareta økonomistyringen i samarbeid med regnskapsfører. De skal sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysningene.

Daglig leder skal rapportere økonomistatus til styret. Det gjennomføres ved periodiske rapporteringer i styremøter. Rapporteringen skal presentere status på økonomi mot budsjett, og eventuelle behov for justeringer av prognosene (årsbudsjettet).  Ved eventuelle justeringer av prognosene skal styret, i samarbeid med daglig leder, vurdere om det er behov for å iverksette spesielle tiltak. Det skal også rapporteres på status på likviditet. Rapporteringen forberedes i samarbeid mellom daglig leder, regnskapsfører og økonomiansvarlig i styret.

Kontantinntekter fra kiosksalg mv. skal alltid telles opp av to personer, og oppgjørsskjema fylles ut og signeres av to personer før pengene settes inn på konto (innleveres til banken).

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball