LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Lagleder

How Can We Help?

Lagleder

« TILBAKE

Laglederen er lagets/treningsgruppas administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt laget/treningsgruppa. Laglederen skal overlate alt det sportslige til treneren/trenerne som har ansvar for organisering av treninger, lagoppsett til kamper/stevner, gjennomføring av kamper osv.


Oppmenn/lagledere bør være kjent med

 • hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
 • klubbens aktivitetstilbud
 • medlemskap
 • lisens og forsikringer
 • politiattest
 • klubbens retningslinjer og forventninger til foreldre
 • hva tilbyr klubben sine oppmenn/lagledere (utstyr, bekledning, kurs …)

Oppgaver

 • Melde på lag til cuper.
 • Ha kontakt med motstandere og dommere om tidspunkt og sted for kamper.
 • Administrere felleskjøring til bortekamper, opplegg på turneringer o.l.
 • Oppdatere spillertroppen på Rubic / LagetMitt jevnlig.
 • Dele inn årgangen i forskjellige lag på Rubic – i samarbeid med trener.
 • Skaffe utstyr (drakter, kjegler, baller og medisinsk utstyr) til årgangen. Kontakt materialforvalter Roar Svendsberget (979 67 099 / roarsv60@gmail.com) for å bestille og hente utstyr.
 • Delta på relevante møter som klubben kaller inn til.
 • Dialog med administrasjonen angående betalinger, bl.a. treningsavgift.
 • Gjøre seg kjent med sportsplan.
 • Gå gjennom fair-play regler, foreldrevettregler og sportslig plan med alle spillere og foresatte.
 • Påse at alle spillere på årgangen gjennomfører og består NFFs Koronavettkurs og lignende kurs som blir gjort obligatorisk av forbundet.
 • I ungdomsfotballen (f.o.m. 13 år og oppover) ha tilgang til FIKS og legg inn laget til alle kampene, samt skrive ut kamprapport til hjemmekampene. Denne leveres til dommer etter kamp, og signeres av begge lag. Dommer fører inn resultat.
 • Delta på relevante møter som klubben kaller inn til.
 • Fremvise politiattest.
Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball