LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Plan for rekruttering i Storhamar Fotball – Sparebank 1 Østlandet Miniliga

How Can We Help?

Plan for rekruttering i Storhamar Fotball – Sparebank 1 Østlandet Miniliga

« TILBAKE

Planen for klubbens rekruttering av nye spillere til de yngste årgangene har som mål å opprettholde god rekruttering og mottak av nye spillere og foreldre på en god måte.

Ansvarlige; Sportslig leder og klubbkoordinator.

Barn blir rekruttert fra lokale barnehager og skoler/SFO:
Prestrud, Storhamar og Grevløkka skole.
Blåveisen, Vestenga, Furuberget, Hol, Martodden, Ajer og Prestrud barnehager.

Miniligaen starter opp i midten av april, litt avhengig av hvordan påsken faller. 3-4 uker før oppstartdato henger vi opp plakater i/ved disse lokalene med invitasjon, roll-up på lokalbutikkene, Instagram samt vår egen hjemmeside med link til Facebook.

Miniligaen er åpen for både jenter og gutter i alderen 5-7 år, 1 time hver første onsdag etter påsken fra april til september (følger skoleruta).
Alle trener samtidig og på samme område. For 5 åringene er dette et gratis tilbud.

Alle deltagerne får hver sin ball på første trening. Daglig leder, sportslig leder, klubbkoordinator og noen fra styret tar imot alle de gamle og nye barna. En informasjonsflyer blir delt ut ved første gangs oppmøte. Den yngste årgangen får instruktører som Storhamar Fotball stiller, dette er jenter og gutter fra eldre lag i klubben, og de foreldrestyrte lagene tar imot «sine» barn i årsklassen. Foreldrene til de gamle hakes av på liste fra i fjor, mens de nye fyller ut et eget kontaktinformasjonsskjema.

I løpet av våren holdes et informasjonsmøte for foreldrene. De eldste, som starter med seriespill, er blitt dannet som foreldrestyrt årgang, hvor en trener og en lagleder «styrer» hvert sitt fargelag, og hvor hele årgangen trener sammen.

Alle får være med uansett bakgrunn eller hudfarge. Storhamar Fotball sitt Storhamar Fond kan bistå ved økonomiske utfordringer, økonomi skal ikke være en hindring for å delta. (Storhamar Fotball har ikke eget tilbud for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Men naboklubben Ham Kam har dette tilbudet).
1 time i uka, kamptilbud til 6 åringene med 2-4 samlinger vår og høst, i forbindelse med innføring av 3èr fotball, 7 åringene med en kamp i uka 5èr fotball.

Avsluttes med en Miniliga Cup hvor andre lag fra andre klubber blir invitert til en gratis cup siste lørdag i september. Foreldremøte på høsten for de årgangene som skal danne som lag og bli foreldrestyrt.

o Utstyr
▪ Vi holder drakt. Spillerne låner.
▪ Spilleren holder shorts/strømper/leggskinn/fotballsko

Aktivitet - Treninger – Kamper - Turneringer

o Penger
▪ medlemskontigent/treningsavgift  - Storhamar Fondet ved behov.
▪ turneringer

o Deltagelse (foreldre)
▪ Dugnad
▪ Trener/lagleder/foreldrekontakt/foreldremøter

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball