LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Plan for rekruttering, utvikling og oppfølging av dommere

How Can We Help?

Plan for rekruttering, utvikling og oppfølging av dommere

« TILBAKE

Dommeransvarlig; Hans Petter Nyberg, epost hanspetter@storhamarfotball.no – mobil 41336098

Dommerkontakt klubbdommere; Kader Kassoul – mobil 94140954

Klubbdommere;
Rekruttering til klubbdommerkurs skjer i mars/april hvert år, rett i forkant av oppstart vårsesong. Alle medlemmer for tilbud om dette og årgangen som fyller 13 år dette året skal gjennomføre kurset. Klubbdommerkurs arrangeres første uka etter påske med ekstern kursholder fra kretsen. Klubbdommere får utdelt;
- regelhefte
- dommerfløyte
- klubbdommerdrakt

Alle klubbdommere skal minst ha veileder i sin første kamp, aller helst en gang eller to igjennom sesongen, enten under EMS turneringen i mai eller i sine første seriekamper hvis dette ikke passer. Veileder skal trygge dommeren og gi denne tilbakemelding på følgende;
- Fløytebruk og tegn, klart og tydelig?
- hvordan var kommunikasjonen med lagledere
- hvordan var kommunikasjonen med spillerne på banen
- hvordan var plasseringen(bevegelsesmønsteret på banen)

Dommerkontakt følger opp klubbdommerne under sesong, fordeler kamper og holder dialogen med hver enkelt. Klubbdommere får tilbud om å dømme seriekamper for 3er, 5er, 7er. De «eldre» klubbdommerne får også tilbud om å dømme 9er (for 12 åringer).

Målet er å rekruttere ca 25 nye klubbdommere hvert år.

De klubbdommerne som fyller 16 år, samt spillere i klubben, får i starten av året tilbud om rekruttdommerkurs, avhengig av når kretsen arrangerer kurs. Dialogen med de aktuelle starter høsten i forkant. Vi prøver å være spesielt oppmerksomme på de spillerne som slutter med aktiv fotball.

De som gjennomfører dette kurset og som ønsker å gå videre til dømming får et fullt dommerantrekk fra Storhamar Fotball.
Krav til dommeren er at denne stiller opp på Storhamar Fotballs egne turneringer hvor det er aktuelt.
Alle rekruttdommerne blir videre fulgt opp av dommeransvarlig i kretsen.

Målet er å rekruttere 3-6 nye rekruttdommere hvert år.

Dommerkontakt inviterer til sesongavslutning for alle klubbens dommere etter endt sesong.

HPN

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball