LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Politiattester

How Can We Help?

Politiattester

« TILBAKE

Klubben og loven krever politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Det er to viktige overordnede grunner til at norsk idrett har innført en ordning med politiattest:

 1. Seksuelle overgrep mot barn er totalt uforenlig med idrettens verdigrunnlag.
 2. Norsk idrett skal være et trygt sted å være for barn, og et trygt sted for foreldre å sende sine barn.

  Prosedyre for politiattest i klubben:
  • Styret har oppnevnt Stig Sæther som ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest i idrettslaget. Han er personlig ansvarlig for denne viktige oppgaven. Utførelsen av oppgaven kan delegeres til annen ansatt i klubben, men det skal da kun være en ansatt.
  • Trener, lagledere mv. sender inn søknad om politiattest til politiet. Søknaden må undertegnes av søkeren og den styreoppnevnte. Attesten sendes fra politiet til den enkelte søkeren.
  • Alle som skal ha politiattest, må fremvise attesten for Storhamar Fotball
  • Klubben lagrer opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist, og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.
  • Storhamar Fotball gir ikke oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser politiattest, eller som har anmerkninger på attesten.
Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball