LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Regningsbetaling

How Can We Help?

Regningsbetaling

« TILBAKE

Klubben sine inngående fakturaer skal attesteres av daglig leder som betaler regningene. Dvs. at alle regninger skal attesteres før betaling. Ved refusjoner av kontantutlegg skal bokføringsbilag for refusjon av utlegg benyttes. Bokføringsbilagene skal også signeres av daglig leder før betaling.

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball