LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Regnskap

How Can We Help?

Regnskap

« TILBAKE

Storhamar Fotball er regnskaps- og revisjonspliktige. Regnskapet følger i utgangspunktet kontantprinsippet, dvs. at inntekter og kostnader bokføres i den regnskapsperiode (år) der posten har oppstått, men ved større beløp kan det likevel foretas avsetning/periodisering slik at bokføring skjer på «rett år».

Regnskapet føres, og det skal rapporteres, på avdelingsnivå og kontonivå som sammenfaller med det samme nivået det budsjetters på

Storhamar Fotball har engasjert autorisert regnskapsfører som fører regnskapet for klubben. Klubben får regnskapsrapporter terminvis eller etter forespørsel fra styreleder. Regnskapsåret følger kalenderåret.

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball