LOGO

Så mange som mulig - så lenge som mulig  
- så god som mulig

Reise i regi av klubben

How Can We Help?

Reise i regi av klubben

« TILBAKE

All kjøring kortere enn 5 mil en vei regnes som dugnad og dekkes ikke av klubben. For kjøring over 5 mil en vei dekker Storhamar Fotball kr. 1,- pr. km. Dette dekker ikke all kostnad, men bidrar litt for de som kjører med spillere til bortekamper.

I vedlegget (opp og til høyre) finner du et utleggsbilag som bl.a. brukes ved kjøring på bortekamper.

 

For nier og elleverlag med lengre avstand enn 5 mil en vei gis det rom for leie av minibuss. Klubben stiller som krav om at minibuss har sikkerhetsbelte på alle sitteplasser.


Trafikksikkerhet i forbindelse med bortekamper/kjøring til turneringer:

  • Alle som skal kjøre privatbil plikter å overholde trafikkreglene og ikke ta sjanser i trafikken.
  • Særlig nøye er vi på at det ikke kjøres fortere enn tillat fartsgrense, og at forbikjøringer kun foretas når det strengt tatt er nødvendig.
  • Passasjerene skal ikke forstyrre sjåføren, oppfordre til høy fart eller uaktsom kjøring.
  • Ingen unge sjåfører kan pålegges å kjøre mot sin vilje - da benyttes voksne. Oppmann snakker med alle aktuelle om de er bekvemme med å kjøre, og samtidig er tydelig på at det ikke er et krav.
  • Storhamar Fotball ønsker ikke at det øvelseskjøres til/fra fotballkamp med passasjer som er spiller i bilen.

Disse reglene gås gjennom nøye og repeteres.

Drevet av Kompani Kvam © Copyright 2024 Storhamar Fotball